WAT IS ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. ACT leert je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een levenskrachtig en waardevol leven. ACT heeft niet als doel het veranderen van de vorm of de hoeveelheid gedachtes en gevoelens, maar verandert de functie van de gedachtes en gevoelens.

PSYCHOLOGISCHE FLEXIBILITEIT

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Dit wordt gedaan vanuit 6 kernprocessen: Acceptatie, Defusie, Mindfulness, Zelf als context, Waarden en Toegewijde actie.

ACT helpt je om meer bewust te worden van je gedachten, van JOUW Beppie, zodat je er minder last van hebt, je minder streng voor jezelf kunt zijn, minder ‘moet’ van jezelf en daarbij, heel belangrijk, op weg gaat om je dromen en doelen te verwezenlijken.

Mentaal niet veerkrachtig zijn, psychologisch inflexibel, ben je als je je gedachten en gevoelens ziet als de letterlijke waarheid en onbewust je gedrag erdoor laat bepalen (bijvoorbeeld: ik voel me onzeker, dus ik kan die presentatie niet geven).

Je gedachten en gevoelens zorgen er dan voor dat je niet doet wat je zou wìllen doen, wat je belangrijk vindt en je bent dan niet wie je eigenlijk graag zou willen zijn.

De 6 kernaspecten:

(niet in gevecht gaan met jezelf)

Acceptatie gaat om het vermogen ruimte te maken voor vervelende ervaringen die je hebt. Niet omdat dat nou zo leuk is, maar omdat vervelende ervaringen horen bij het leven en zo minder centraal staan.

(afstand nemen van je denken)

Hoe meer je gefuseerd bent met je denken, hoe meer je vaak vast zit in je hoofd. Defusie betekent afstand nemen van je denken, je gedachten van een afstand observeren, zonder dat je er wat mee moet. Hierdoor ontstaat ruimte in je hoofd en word je niet ‘geleefd’ door je verstand met al zijn verhalen. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het 'advies' dat je brein je geeft op te volgen, of niet.

(aandacht richten op het huidige moment)

Vaak zit je in de doe-modus; je bent dan veel bezig met de toekomst of het verleden, waardoor het moment zelf aan je voorbij gaat. Mindfulness helpt je je aandacht weer te richten op het huidige moment in het hier en nu. Dat alles wat je denkt, voelt en ervaart er mag zijn, zonder dat je er over oordeelt. Mindfulness zorgt er niet voor dat je je beter voelt, maar dat je beter leert voelen.

(bewust worden van alle ‘Ik ben’s’)

In deze fase leer je om jezelf los te zien van je (negatieve) zelfbeeld, waardoor je op kunt gaan in wat je op dat moment aan het doen bent. Het jezelf leren zien vanuit de context (samenhang) met je omgeving.

(onderzoek naar wat je werkelijk belangrijk vindt)

Waarden zijn voor jou belangrijke gebieden waarbinnen je je leven leeft. Denk bijvoorbeeld aan je werk, je relatie, vriendschappen, enzovoort. In dit gedeelte ga je onderzoeken waar en hoe je leven leuker kan worden. Je onderzoekt dus in feite op welke terreinen van je leven jij graag een feestje zou willen bouwen. Dit begint met het besef dat het leven van jou is en dat je uiteindelijk zelf bepaalt wat je wel en niet doet. Zo kun je keuzes gaan maken op basis van verlangens die echt van jou zijn, in plaats van dat ze je opgelegd zijn door je verstand en/of je omgeving.

(leven naar je waarden door ernaar te handelen)

Binnen deze fase (de commitment-fase) wordt je gevraagd om verder te kijken dan de angst groot is. Het is de durf om te leven mèt je angst, terwijl je op weg gaat om te doen wat je eigenlijk zou willen doen. En wie weet ga je je angst dan op den duur gebruiken als een richtingaanwijzer, in plaats van als stopteken.

Geef jezelf de mogelijkheid om te gaan leven vanuit de kernboodschap van ACT: Accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt; leef JOUW leven!