WAT IS ACT4KIDS?


ACT (dit spreek je uit als "èkt") staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een stroming binnen de gedragstherapie.

Het overkoepelende doel van ACT, voor kinderen èn volwassenen, is psychologisch flexibel worden. Om deze psychologische flexibiliteit te stimuleren, heeft ACT zes kernprocessen ontwikkeld;

-> Waarden,
-> Toegewijde actie,
-> Contact met het huidige moment,
-> Zelf als Context,
-> Acceptatie
-> Defusie.

Het ACT4kids-model bestaat uit een metaforische en inhoudelijke vertaling van deze processen, te weten: Hart, Uil, Kat, Olifant, Boom en Zelf.
Deze vertaling sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de ervaringswereld van kinderen.


Kinderen groeien op en leren hun verstand te gebruiken. Je leert en wordt steeds wijzer en kunt je verstand dus steeds meer gebruiken. Maar ook hier zit eenzelfde valkuil. Ook bij een kind zal het verstand, naast de wijze praat, regelmatig onzinpraat verkondigen. De kritische stem wordt al snel actief en vult het wijze verstand als het ware aan met, vaak op angst gebaseerde, onwaarheden. Ook een kind kan last hebben van dit stuk van het verstand. Daarom is het belangrijk dat binnen ACT4kids het kind leert zowel naar het verstand te luisteren als voldoende afstand te nemen. We spreken dan ook niet zozeer over Mijn Beppie, maar over Mijn Uiltje. Mijn Uiltje met veel wijze praat en ook veel onzinpraat. De kernprocessen van ACT4kids worden ook anders uitgelegd. Uiteraard meer op het niveau van het kind, passend bij zijn of haar leeftijd. Ook gebruiken we leuke metaforen, zoals de uil, maar ook de kat en een boom, om de verschillende technieken aan te leren.

ACT-begeleiding leert kinderen omgaan met vervelende ervaringen. Bij deze ervaringen zijn er vervelende gedachtes en gevoelens en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Ze worden bijvoorbeeld boos of trekken zich juist terug en weten niet wat ze moeten doen. Klachten ontstaan vaak wanneer je veel waarheid aan gevoelens en gedachten hecht en er alles aan doet om je niet rot te voelen en geen vervelende gedachten te hebben. ACT leert je om de pijn die het leven nu eenmaal soms brengt, te dragen en om het lijden los te zien van wie jij bent. Je bènt niet stom, je hebt de gedachte dat je stom bent.


Kinderen leren door ACT4kids:-> Hoe je met piekeren en andere rotgedachten kunt omgaan, zodat je er minder last van hebt
-> Wat gevoelens precies zijn en hoe je er ook minder last van kunt hebben
-> Hoe je jezelf anders kunt leren bekijken
-> Wat je leuk vindt in je leven, wat je allemaal nog zou willen doen en hoe je dat kunt bereiken
-> En last but not least..dat er meer mensen zijn zoals jij!


OOIT NOOIT NIETS

ik weet
wat warm is en wat koud is
wat zoet is en wat zout is

ik weet
wat lief is en wat stout is
wat goed is en wat fout is

maar wat is nul en wat is niets
wanneer is ooit wanneer is nooit
en waar is nergens
dat moet ik nog bedenken

ik denk nooit aan niets
want als ik dat probeer
denk ik stiekem toch aan iets

ooit ben ik met denken klaar

dan weet ik alles
van nul en niets en nergens
dan ben ik een wetenaar

Hans & Monique Hagen (2015). Nooit denk ik aan niets.