BRUSJEScursus


Erkenning en herkenning is zo belangrijk. Juist ook voor brusjes. Deze BRoertjes en zUSJES van zorgintensieve kinderen voelen zich vaak alleen en onbegrepen. Want wie snapt nou ècht hoe lastig het kan zijn om zo'n broertje of zusje te hebben? Juist, andere brusjes!

Tijdens de brusjescursus worden brusjes met elkaar in contact gebracht om ervaringen te delen, van elkaar te leren en leuke dingen met elkaar te doen. Even qualitytime!DOELGROEPBrusjes zijn BRoertjes en zUSJES van zorgintensieve kinderen. Ik richt me speciaal op deze broertjes en zusjes, omdat zij hier iedere dag mee te dealen hebben en daarmee speciale aandacht verdienen. Brusjes hebben het niet makkelijk. Ze moeten leren omgaan met het gedrag van hun broer of zus. Soms schamen ze zich, bijvoorbeeld als ze vrienden mee naar huis nemen. Ze hebben vaak het gevoel dat ze in de schaduw van hun broer of zus staan. Aandacht of hulp vragen van hun ouders vinden ze vaak moeilijk. Als een brusje wel aandacht vraagt, kan dat op een negatieve manier zijn. Bijvoorbeeld door het vreemde gedrag van hun broer of zus na te doen of juist extra je best doen of teruggetrokken gedrag laten zien. Brusjes denken vaak dat ze alleen staan, dat niemand anders zo’n speciale broer of zus heeft. Dat is natuurlijk niet zo. Ook daarom bestaat er een brusjescursus.WAAROM EEN BRUSJESCURSUS?Het is voor brusjes van een zorgintensief kind extra lastig om op te groeien met een broer(tje) of zus(je). Zorgintensieve kinderen vertonen vaak ander en/of probleemgedrag en in sommige gezinnen betekent dit dat er veel rekening gehouden moet worden met dit kind. Voor broertjes en zusjes kan dat een lastige situatie geven; zij krijgen minder aandacht, lopen vaker op eieren en er wordt van hen meer verwacht. Net als dat volwassenen het fijn vinden om ervaringen te delen en (h)erkenning te vinden bij lotgenoten, zo is het voor kinderen ook belangrijk om gehoord te worden en vinden ze het heel fijn om ervaringen uit te wisselen met andere kinderen die weten hoe het is, die tegen dezelfde soort situaties aanlopen en dezelfde gevoelens hebben. Vaak begrijpen zij elkaar en halen ze kracht uit deze contacten en samenzijn.TIJDENS DE BRUSJESCURSUS STAAN DE VOLGENDE ONDERWERPEN CENTRAAL:Psycho-educatie
Psycho-educatie houdt in dat kinderen meer leren over de problematiek van hun broertje of zusje, zodat zij beter begrijpen waarom hun broertje of zusje soms boos wordt of waarom er altijd strenge of afwijkende regels moeten zijn.

Delen van ervaringen
Tijdens de bijeenkomst(en) praten de kinderen met elkaar over wat het betekent om op te groeien met een broer of zus met hechtingsproblematiek. Dat ziet er niet bij iedereen hetzelfde uit. Het gaat over gevoelens en gedachten en natuurlijk gedrag. De kinderen kunnen elkaar erkennen in de problemen waar ze mee te maken hebben en kunnen samen nadenken over oplossingen, bijv. wat kan ik het beste doen als mijn broertje een driftbui krijgt? De brusjes leren voor zichzelf opkomen en een eigen plek in het gezin te vinden, maar vooral ook hun grenzen aan te geven. In het groepje wordt gepraat, maar soms ook geknutseld, getekend, gespeeld en oefeningen gedaan.

Wanneer is de brusjescursus?
Een brusjescursus vindt plaats op 5 woensdagmiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur (elkaar opvolgende schoolweken dus niet in vakanties). Tijdens de laatste bijeenkomst zijn ook de ouders welkom. De kinderen zullen dan zelf laten horen en laten zien wat zij hebben geleerd, gedaan en wat zij aan tips mee kunnen nemen naar huis.

DE EERSTVOLGENDE BRUSJESCURSUS ZAL STARTEN OP:(nog niet bekend, neem contact op voor meer informatie)

Groepsgrootte
De grootte van de groep varieert van 4 tot 7 kinderen. Bij de indeling van de groep wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en uiteraard de voorkeur voor de brusjesdag of de brusjescursus. Voorafgaand aan de start van de cursus is er een kennismakingsgesprek samen met het kind en na afloop vindt er een ouder&kind-bijeenkomst plaats. Mocht er behoefte zijn aan individuele gesprekken, dan is dit uiteraard ook mogelijk.