INDIVIDUELE BEGELEIDING VOOR OUDERS VAN ZORGINTENSIEVE KINDEREN


Ben jij een altijd-maar-zorgende-ouder van een zorgintensief kind en heb je het gevoel dat je jezelf bent kwijtgeraakt?

Is het nu tijd om ook weer ruimte te maken voor jezelf?


Het valt niet mee om een kind groot te brengen en het maakt het extra lastig als dit kind te kampen heeft met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Geen enkele problematiek is hetzelfde en ook bij ieder kind kan het zich anders uiten. Welke problematiek het ook is, het is geen gewoon ouderschap meer, het is ouderschap-plus. Ook ik ervaar dit met mijn prachtige en bijzondere zoons. Er is hechtingsproblematiek, ADHD, ADD en kenmerken van autisme gediagnosticeerd.
Ik ervaar vooral de hechtingsproblematiek als een hele moeilijke problematiek om mee om te gaan. Het lijkt er vaak op dat een kind met hechtingsproblematiek geen liefde voelt en emoties diep begraven heeft liggen. Deze kinderen kunnen bewust gemeen en kwetsend zijn naar personen die dichtbij staan en het is moeilijk door hun pantser heen te komen. Ze kunnen zich opstellen als volkomen koel en onverschillig, waarbij het lijkt alsof niets uit maakt en op een ander moment kunnen ze juist extreem claimerig zijn of juist enorm opstandig en boos.

Ook jij bent een zorgende ouder van een kind met specifieke extra behoeften. Je bent ouder van dit kind, dus je doet alles wat je kunt.

Waarschijnlijk heb je je verdiept in deze ingewikkelde problematiek en misschien ben je ook al terecht gekomen in de wereld van de hulpverlening. Je zorgt, je hebt zorgen en je overleeft. Er wordt zo veel van je gevraagd, dat je soms niet meer weet of je het nog kunt opbrengen. Je hebt last van verschillende, vaak lastige gevoelens, zoals boosheid, angst, machteloosheid, verdriet, schuld, moedeloosheid, eenzaamheid, schaamte, uitgeput zijn en onzekerheid. En je hoofd maakt overuren.

Maar je gaat door. Met alles wat je hebt. En daarbij vergeet je vaak jezelf.

NU IS HET TIJD VOOR JOU!

Want jij bent er ook nog. Naast de zorgende ouder, ben je ook nog JIJ. Maar wie ben je eigenlijk? Wat vind je belangrijk in jouw leven en hoe geef je hier vorm aan? Hoe ga je om met alles wat er in je leven gebeurt en al de gevoelens en gedachten die daarbij komen kijken? Hoe kun je weer grip krijgen op je eigen leven en mag je zelf ook weer centraal staan? Daar kan ik je bij helpen.

Met Acceptance and Commitment Therapy (ACT ) als uitgangspunt, kan ik je helpen om de volgende doelen te behalen.
Meer ruimte voor jou en jouw gevoelens
Minder piekeren
Minder angst
Meer begrip en acceptatie naar jezelfd
Meer zorg voor jezelf
Meer rust
Meer genieten
Van perfectionist naar tevreden en goed genoeg
In actie komen en dingen doen die echt belangrijk voor je zijn

Wat we gaan doen, is iets anders dan je wellicht verwacht.

Ik ga je namelijk niet leren om positiever te denken. Ook ga ik je niet leren hoe je van bijvoorbeeld angst of onzekere gevoelens afkomt. Wat we wèl gaan doen, is onderzoeken hoe je op een andere, slimmere manier met vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden om kunt gaan. We zullen vaak ingaan op de rol van het denken in ons leven, zowel positief als negatief. Ook kijken we heel duidelijk naar jouw doelen en dromen en hoe je die kunt gaan verwezenlijken. We zullen veel werken met metaforen, omdat je op die manier uit de strijd van je hoofd kunt blijven. En er wordt veel gebruik gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen. We zullen niet alleen praten over hoe je dingen anders kunt aanpakken, we gaan vooral veel dingen doen en dus ‘ervaren’. Ook zullen we regelmatig mindfulness-oefeningen doen.

Gelijkwaardigheid, betrokkenheid & humor

Ik werk samen met jou op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid; ik ben ook maar een mens en mijn eigen ervaringen zorgen juist voor een mooie toevoeging en de nodige herkenning en erkenning. Belangrijk in mijn aanpak is een vertrouwelijke sfeer, waar humor ook een plek heeft. Ik stimuleer anderen om het beste uit zichzelf te halen; waar ligt je kracht en hoe zet je deze in?

Persoonlijke coaching

Een coachtraject op maat, uitgaande van jouw persoonlijke situatie en vragen. Het aantal gesprekken kan dus per persoon verschillen. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak en in overleg met jou. Je kunt er wel vanuit gaan dat er minimaal 8 sessies zullen zijn om ervoor te zorgen dat we alle kernprocessen genoeg aandacht kunnen geven.

ACT, oftewel Acceptance and Commitment Therapy

Coaching bij Mijn Beppie is gebaseerd op ACT. Dit staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Hierbij is een belangrijk verschil met veelvoorkomende coaching en therapie (zoals CGT, oftewel Cognitieve GedragsTherapie). ACT is een op mindfulness gebaseerde aanpak, gericht op gedragsverandering. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.​ Accepteren wat buiten je macht ligt en je verbinden aan hetgeen je echt belangrijk vindt en je leven verrijkt. Je leert je te richten op zaken die je op directe wijze kan beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals je emoties en gedachten. Het doel is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. Hoe flexibeler je bent, hoe makkelijker je om kan gaan met de vervelende ervaringen die je op je pad tegenkomt en hoe beter je in staat bent je leven in te vullen op basis van de dingen die waardevol zijn voor jou.

“ACT leert je om op een zachtaardige manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.”

Gijs Jansen

ACT bestaat uit zes kernaspecten. Dit zijn ze in het kort uitgelegd.

Acceptatie richt zich op de bereidheid om alles waar je geen grip op hebt en wat je niet kunt controleren toe te laten. Dit betekent stoppen met vechten tegen vervelende gedachten, gevoelens of situaties.

Door defusie-oefeningen leer je om afstand te nemen van je eigen interne stem, je gedachten. Daardoor word je er minder door meegesleept en verliest het zijn waarde. Je ervaart dat je een keuze hebt om wel of niet naar je gedachten te luisteren en er naar te handelen i.p.v. dat je er automatisch in mee gaat.

We besteden veel tijd aan het in gedachten vooruit en in het verleden kijken. We piekeren of malen, terwijl we ondertussen de dingen die we doen, op de automatische piloot doen. Met behulp van o.a. mindfulness-oefeningen leer je om steeds meer met je aandacht in het hier & nu te zijn.

Jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving. Het denkende zelf is je geest en het observerende zelf is objectiever.

We gaan op zoek naar wat je ècht belangrijk vindt. Regelmatig komen we aspecten tegen waar je van dacht dat het jouw waarde was, maar blijkt dit iets te zijn dat je van je ouders hebt meegekregen of wat de maatschappij ons 'voorschrijft'. Dit kun je onbewust hebben meegenomen in jouw huidige leven, zonder dat het echt bij je past. We gaan kijken wat er voor jou echt toe doet en waar jij naar verlangt, zodat je hiermee je leven kunt gaan invullen. Een mooie en belangrijke zoektocht!

Je leven kun je alleen leven door dingen te doen; je waarden en verlangens om te zetten in acties. En al doende jouw leven, binnen de mogelijkheden die zich voordoen, op jouw manier vorm te geven.